• Contact Us

    2016-11-29

    Secretariat of Guangzhou International Award for Urban Innovation Tel: +86 20 8735 0999 Fax: +86 20 8735 3488 Email: info@guangzhouaward.org Address: Room 3511-12, 5 Zhujiang Xilu, Guangzhou, Guangdong 510623, People's Republic of China