Guangzhou Award 10th Anniversary Series Interview — Nicholas You

2022-12-14 11:44:53

Interviewer: Li Yuan
Subtitle & Translation:  Kuang Yuehuan/Ye Yongyan (intern)
Recording & Editing: Xiao Hang